jully

"Hi, I'm new here."

About jully

Age: 24

Hometown: India

Music: rahat fateh ali khan,shreya ghosal

Movies: every

Friends of jully

SALLINI Sallini

Vikram D

SAVAN THAPA 5911 Love hungry

Anuj

Tia Mukherjee

Arpita Sarma

God Hand Prem

Diksha Rani Diksha

Chaman Sharma

Lisi Chako

Priya Dev

riya patel

Abhijit Paul

...