Tnya Mama..XP Tnya Babah..XP

"rhsia dihati tak cpa yg tau"

About Tnya Mama..XP Tnya Babah..XP

Age: 29

Hometown: Brunei

Interests: Making Sum Frenz

Friends of Tnya Mama..XP Tnya Babah..XP

Martinez Alias

Lina

...