CHEN ER KAI Kai

"Fail 2 plan is plan 2 fail"

About CHEN ER KAI Kai

Age: 35

Interests: Just4fun

Music: Slow

Movies: Passion Of The Christ

Friends of CHEN ER KAI Kai

Mahesh Linganna

...